Teknikutveckling

Är ni redo att optimera och effektivisera er anläggning? Vi kan hjälpa er.

Teknikutveckling

Är ni redo att optimera och effektivisera er anläggning? Vi kan hjälpa er.

Projektledning

I alla projekt vid driver följer vi en stegvis process beskriven nedan. Varje delmoment stäms av med kunden innan nästföljande fas påbörjas, detta för att säkerställa kvalitén och att projektet uppfyller beställarens önskemål. Ytterligare så genomför en projektriskanalys i varje fas för att säkerställa att projektet har rimligt scope, resurssättning, budget och tidplan.

Läs mer

Projektledning

I alla projekt vid driver följer vi en stegvis process beskriven nedan. Varje delmoment stäms av med kunden innan nästföljande fas påbörjas, detta för att säkerställa kvalitén och att projektet uppfyller beställarens önskemål. Ytterligare så genomför en projektriskanalys i varje fas för att säkerställa att projektet har rimligt scope, resurssättning, budget och tidplan.

Läs mer

Certifiering

Vid certifiering på elektriska produkter ställer olika marknader olika krav. I Europa är CE märkningen med underliggande direktiv gällande, medans i USA hanteras krav i regel direkt av standarder. Vi assisterar gärna med att reda ut applicerbara krav på er produkt samt provar er utrustning för den mest lämpliga standarden. Bland annat har vi testutrustning för IEC 60601, 61010 och 60335.

Läs mer

Certifiering

Vid certifiering på elektriska produkter ställer olika marknader olika krav. I Europa är CE märkningen med underliggande direktiv gällande, medans i USA hanteras krav i regel direkt av standarder. Vi assisterar gärna med att reda ut applicerbara krav på er produkt samt provar er utrustning för den mest lämpliga standarden. Bland annat har vi testutrustning för IEC 60601, 61010 och 60335.

Läs mer

Konstruktion

För att framgångsrikt ta fram kostnadseffektiva och kvalitativa system behöver företaget kunskap om gällande direktiv samt hur harmoniserade standarderna skall appliceras på ett framgångsrikt sätt. Vi har med vår erfarenhet en mycket bra inblick i vad som är tekniskt möjligt i relation till regulatoriska krav.

Läs mer

Konstruktion

För att framgångsrikt ta fram kostnadseffektiva och kvalitativa system behöver företaget kunskap om gällande direktiv samt hur harmoniserade standarderna skall appliceras på ett framgångsrikt sätt. Vi har med vår erfarenhet en mycket bra inblick i vad som är tekniskt möjligt i relation till regulatoriska krav.

Läs mer