Om Kooma

Om företaget och personerna bakom.

Vår kompetens

Med fokus på rätt krav samt regulatoriska aspekter håller vi nere era utvecklings- och förändringskostnader och säkerställer att projekten snabbt når sina mål. Oavsett om det handlar om att agera bollplank, driva igenom projekt eller effektivisera en anläggning, ger vi full fokus på effektivitet och mätbara mål.

Johan Grusmark – Grundare och VD

Johans kunskaper sträcker sig både inom projektledning och konstruktion och i båda roller har han förmågan att snabbt förstå och hitta lösningar på problemställningar, till exempel inom EMC, produktion eller regulatoriska uppdrag. Johan har en bred erfarenhet från chefsroller och som teknikansvarig inom industri och utveckling av medicintekniska produkter. Hans seniora profil lämpar sig till att driva projekt, arbeta med kravhantering samt vara system-arkitekt med övergripande ansvar för kravspecifikationer.

Magnus Hansson – Eltekniker

Med Magnus seniora profil stärks företagets grepp inom elkvalité och konstruktion, byggd på den 30-årig erfarenhet han besitter inom området och flertalet prestigefyllda projekt i portföljen. Magnus driver projekt inom elkvalité samt konstruktion och utformar också strategin för de två områdena.

Magnus kommer nyligen från en lärartjänst inom el och automation och kommer fortsätta utveckla sin pedagogiska förmåga i och med utbildningar och kundstöd inom området. Tidigare har Magnus bland annat arbetat med HVAC anläggningar åt Johnsson Controls.

Det händer mycket på energimarknaden för att hålla nere utsläpp och minimera fotavtryck i miljön

Läs mer

I alla projekt vid driver följer vi en stegvis process beskriven

Läs mer

Undrar du mer om våra tjänster?

Kontakta oss idag!