Elkvalitét

Är ni redo att optimera och effektivisera er anläggning? Vi kan hjälpa er.

Elkvalitét

Är ni redo att optimera och effektivisera er anläggning? Vi kan hjälpa er.

Vi värnar om miljön och er säkerhet

För att hålla nere utsläpp och minimera fotavtryck i miljön händer mycket på energimarknaden. Bland annat kommer idag större andel av försörjningen från vindkraftparker och solceller. Detta är positivt för miljön men leder tyvärr många gånger till störningar på grund av sämre elkvalité in på anläggningar.

 

Kooma är företaget som hjälper er att hitta och åtgärda störningar för att kunna optimera och effektivisera er anläggning. Vi utför mätning, analyser och utvärdering bland annat genom reaktiveffektkompensering, reducering av övertoner och magnetfält.

Kooma arbetar endast med högkvalitativa Dranetz mätinstrument som är erkända inom branschen. I dagsläget har vi möjlighet att mäta med 6 stycken instrument samtidigt, allt för att hitta lösningar på problem på kortast möjliga tid.

 

Våra installationer finns idag i allt från mindre 400V:s anläggningar upp till mellanspänningsanläggningar. För övertonsfiltrering är den passiva kondensatortekniken med avstämda filter svårslagen, både i avseende på elkvalité samt på kort återbetalningstid i form av reducerad energiåtgång då det totala strömuttaget sjunker vid kompensering. En kompenserad anläggning med övertonsfiltrering ger en längre livslängd samt ett stabilare nät, vilket borgar för en anläggning med mindre driftsproblem och ökad produktion.

Undrar du mer om våra tjänster?

Kontakta oss idag!