Elkonstruktion

Är ni redo att optimera och effektivisera er anläggning? Vi kan hjälpa er.

Vi kan sänka era kostnader

För att framgångsrikt ta fram kostnadseffektiva och kvalitativa system behöver företaget kunskap i de gällande direktiven samt hur de harmoniserade standarderna skall appliceras på ett framgångsrikt sätt. Vi har med vår erfarenhet en mycket bra inblick i vad som är tekniskt möjligt och hur dess avgränsningar i form av moduler skall tas fram.

Oavsett om det gäller en I2t beräkning eller en komplicerad dimensionering av en fördelningscentral där de olika undercentralerna har ett varierande strömuttag, kan vi konstruera kostnadseffektivt och med rätt kvalité. Vi har erfarenhet i att systematisera och skapa produkter som är moduluppbyggda för att kunna möta kraven på korta montagetider och att hantera arbetet med modulleverantörer.

En viktig del i dagens arbete moduler är att säkerställa funktionaliteten på delsystemen, detta kan vi säkerställa med hjälp av testutrustningar som vi tar fram i parallellt i ett projekt. Alla testutrustningar som vi tar fram är givetvis kravställda enligt de standarder som produkten certifieras mot. Detta kan exempelvis vara att ta fram rutiner för maskintester mot EN60204 eller NFPA79.

För våra automationsprojekt utgår vi från design och kravspecifikationer. Är vi med och designar elkonstruktionen kommer arkitekturen för hela systemet att integreras på bästa sätt. Vi lägger stor vikt på specifikationer innan den faktiska programmeringen inleds, så att systemets funktion blir enligt de krav kunden har.

För mjukvara och elektromekaniska system tillämpar vi bland annat ISO 13849-1 & -2 samt 12100 för maskiner.

Har ni behov av certifieringar? Vi på Kooma kan hjälpa er.

Undrar du mer om våra tjänster?

Kontakta oss