Certifiering

Är ni redo att optimera och effektivisera er anläggning? Vi kan hjälpa er.

Vi hjälper er att certifiera era produkter för marknaden

I certifieringsprojekt är fokuseringen lite annorlunda då produkten i regel redan är framtagen och eventuellt certifierad mot endera marknad. Oavsett om certifieringen är mot EU eller mot UL så hjälper vi till med helheten, dvs. vi tar ansvar för hela processen och säkerställer att arbetet genomförs med rätt förutsättningar både för det producerande företaget och av certifieringslaboratoriet.

Vår kunskap inom både EU direktiv samt UL krav gör att vi vet vad som krävs för att komma igenom en certifiering. Nyckeln till ett smidigt projekt är att veta vad som krävs och vad som endast är rekommendationer i vissa fall. Detta kan exempelvis vara att använda sig av limited energy inom UL samt för EU kan ELV kretsar förenkla mycket om det är med i konstruktionen. Vi tar även ansvaret för EMC och FCC tester i samband med detta och säkerställer compliance för produkten. För att komma igenom detta på ett smidigt sätt arbetar vi med att säkerställa att alla testcase är relevanta och rätt för produkten. En osäkerhet kan vara att man inte vet hur eller vad som skall verifieras, detta arbetar vi fram tillsammans med er och assessar de krav vi kommer fram till.

Behöver ni hjälp med att höja kvaliteten på din el? Vi kan hjälpa er.

Undrar du mer om våra tjänster?

Kontakta oss